Bc. Jana Cibuľková, DiS.

Master's thesis

Efekt Snoezelenu v terapii dospělých pacientů v akutní psychiatrické péči

Snoezelen effect in therapy of adult patients in acute psychiatric care
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá využitím a efektem Snoezelenu v akutní psychiatrické péči. Cílem práce bylo zjistit, jakou roli může mít využití Snoezelenu v terapii osob s duševním onemocněním v průběhu hospitalizace v lůžkovém zařízení, zjistit míru využitelnosti této metody jako doplňujícího přístupu v komplexní psychiatrické léčbě, zjistit možnost jeho propojení s tradičně využívanými rehabilitačními …viac
Abstract:
Diploma thesis deals with the using and effect of Snoezelen in acute psychiatric care.The object of the thesis was to discover, which role can Snoezelen have in therapy of people with mental illnesses during their treatment in hospital, determine the degree of applicability of this method as complementary approaches in psychiatric care, determine the possibility of interconnection with a traditionally …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta