Bc. Petr Bednář

Diplomová práce

Vývoj impedančního point-of-care biosenzoru pro detekci lidského sérového albuminu

Development of impedance point-of-care biosensor for detection of human serum albumin
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje vývoji Point-of-care impedančního biosenzoru pro detekci lidského sérového albuminu. Během vývoje biosenzoru se testovaly tři různé typy senzorů vhodných k modifikaci povrchu elektrod. Všechny typy senzorů mají své výhody i nevýhody pro tento účel. Poslední testovaný typ senzoru se doposud nepodařilo optimalizovat pro laboratorní použití. Dalším krokem vývoje byla modifikace …více
Abstract:
This master thesis is devoted to the development of Point-of-care biosensor for the detection of human serum albumin. During the development, three different types of sensors suitable for electrode surface modification were tested. All types of sensors have its advantages and disadvantages for this purpose. The last tested type of sensor have not yet been optimalized for laboratory use. The next step …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie