Theses 

CSR v oblasti péče o lidské zdroje – Bc. Jiří Hykl

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Hykl

Diplomová práce

CSR v oblasti péče o lidské zdroje

CSR within Human Resources care area

Anotace: Společenská odpovědnost firem /Corporate Social Responsibility/ je založena na myšlence, že odpovědné podnikání není zaměřené pouze na hlavní důvod existenci organizace, tj. tvorbu zisku. Je založena na faktu, že organizace se chová společensky odpovědně a svoje aktivity staví na třech základních faktorech – sociálním, ekonomickém a environmentálním, na dlouhodobé spolupráci všech zainteresovaných stran. V teoretické části jsem se zaměřil na vývoj konceptu CSR a to i z pohledu historie v oblasti uplatňování společenské odpovědnosti v oblasti lidských zdrojů. Praktická část byla věnována současným trendům aplikovaným v oblasti přístupu k lidským zdrojům. Hlavním cílem a tématem diplomové práce bylo poznat a popsat uplatňování společenské odpovědnosti ve vybraném průmyslovém podniku, a to v oblasti péče o lidské zdroje a náměty na zlepšení péče a jednotlivých činností lidských zdrojů.

Abstract: Corporate Social Responsibility is based on an idea that responsible business is not aimed only on the main reason of an organization, i.e. profit production. It is based on a fact that an organization behaves responsibly and builds its activities on the following three basic factors - social, economical and environmental, on long term cooperation of all involved parties. Within the theory part I have focused on CSR concept development also from history point of view in the area of applying corporate liability in Human Resources. Practical part was devoted to present trends applied in the area of human resource approach. The main target and topic of my graduation theses was to recognise and describe application of corporate liability in selected industrial corporation within the area of human resources care and suggestions to improve the care and individual human resources activities.

Klíčová slova: adaptační proces, firemní kultura, lidské zdroje, motivace, osobní rozvojový plán, plánování vzdělávání, podniková etika, společenská odpovědnost firem, stakeholdeři, vzdělávání a rozvoj

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivo Hamáček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:19, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz