Bc. Lenka Marešová

Bachelor's thesis

Čtvrtý věk a jeho věkové vymezení pro osoby žijící na území České republiky

Fourth age and its age specification at the case of the Czech Republic
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá posledním obdobím života člověka – čtvrtým věkem. První část práce obsahuje rešerši literatury zabývající se čtvrtým věkem, především se orientuje na různá pojetí čtvrtého věku a na rozmanité teoretické přístupy k němu. Po teoretické části práce následuje část praktická, která má za cíl určení přibližného kalendářního věku, ve kterém dochází k přechodu z takzvaného třetího …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the last period of human life – the fourth age. The first part of the thesis contains background research of literature dealing with the fourth age, it is especially aimed at various concepts of the fourth age and at diverse theoretical approaches to it. The theoretical part is followed by a practical part, which is aiming at assignment of an approximate calendar age …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lada Železná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Sociology / Sociology

Práce na příbuzné téma