Bc. František LUKEŠ

Diplomová práce

Srovnání možností ESRI ArcGIS a open source GIS v hydrologických analýzách DMT.

Comparison of capabilities ESRI ArcGIS and open source GIS in hydrologic analysis of DMT.
Anotace:
Práce srovnává možnosti zpracování digitálního modelu terénu v softwarech GIS. Pro srovnání jsou použity ESRI ArcGIS a open source GIS - GRASS GIS, SAGA GIS, QUANTUM GIS. Poslední z těchto open source pro hydrologické analýzy využívá moduly GRASS GIS. Je tedy pouze zmíněno grafické uživatelské rozhraní. Jako vstupní data pro analýzy jsou použity pouze DMT. Práce srovnává i možnosti interpolace DMT …více
Abstract:
Thesis compares capabilities of processing digital terrain model in softwares of geographic information systems. There are compared ESRI ArcGIS and open source GIS ? GRASS GIS, SAGA GIS, QUANTUM GIS. Last of these named open source GIS uses GRAS GIS modules. It's only mentioned as graphical user interface. As input data to analyze are used only DTMs. Thesis compares also capabilities of DTM interpolation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2012
Zveřejnit od: 22. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKEŠ, František. Srovnání možností ESRI ArcGIS a open source GIS v hydrologických analýzách DMT.. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta