Kateřina MARŠÍKOVÁ

Bakalářská práce

Scénář a střih v dokumentárním filmu: případová studie vývoje filmu Normální autistický film Miroslava Janka

Creative process of documentary work of Miroslav Janek
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit proces vývoje dokumentárního filmu. Výzkumným vzorkem je Normální autistický film Miroslava Janka. Na základě polostrukturovaného rozhovoru s tvůrčí dvojicí Miroslavem Jankem a jeho chotí Toničkou Jankovou provádím případovou studii. Důraz kladu na scénář a střih, které považuji za důležité filmové prvky filmového vývoje. Za hlavní problematiku vnímám sepsání scénáře …více
Abstract:
The aim of the Bachelor thesis is to ascertain the process of making a documentary film. The study subject is Normální autistický film (Normal Autistic Film) by Miroslav Janek. I perform a case study on the grounds of a semi-structured interview with the creative pair Miroslav Janek and his spouse, Tonička Janková. Emphasis is placed on script and editing, which I consider to be important film elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Kazík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARŠÍKOVÁ, Kateřina. Scénář a střih v dokumentárním filmu: případová studie vývoje filmu Normální autistický film Miroslava Janka. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta