Mgr. Monika Pekárková

Diplomová práce

Srovnání právní úpravy v oblasti diskriminace na trhu práce v České republice a ve Spojeném království

A Comparative Analysis of Non-discrimination Legislation in the Labour Market in the Czech Republic and the United Kingdom
Anotace:
Diplomová práce se zabývá právní úpravou diskriminace na trhu práce v České republice a ve Spojeném království. Rozbor právní úpravy je učiněn nejprve v právu mezinárodním a především unijním, které ve velké míře ovlivňuje právo vnitrostátní. Následuje důkladná analýza antidiskriminačních ustanovení v českém a v britském právním řádu. Cílem práce je za pomoci provedeného rozboru komparovat právní úpravu …více
Abstract:
The diploma thesis explores non-discrimination legislation in the labour market in the Czech Republic and the United Kingdom. The analysis of the legislation is first made in the international law and especially in the EU law, which influences greatly the national legislations. After that a thorough analysis of the Czech and British non-discrimination legislation is presented. The aim of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Martin Hapla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta