Matúš Strážnický

Master's thesis

Application of Game Theory principles in the oligopoly-characterized industry

Aplikace princípů teorie her v oligopolním prostředí
Abstract:
Diplomová práce si dává za cíl popsat strategické oligopolní prostředí českého telekomunikačního průmyslu a uvést základní principy teorie her s možností jejich aplikace na výše uvedenou problematiku. Začíná historickými změnami v českém telekomunikačním sektoru, které ovlivňují aktuální strukturu průmyslu. Práce stručně popisuje jednotlivé hráče na telekomunikačním poli a vztahuje svou pozornost na …more
Abstract:
The goals of the master thesis are describing the strategic oligopoly environment of chosen industry of Czech telecommunications, together with introducing basic game theory principles with their possible real case application. It mentions historical shifts in Czech telecommunications sector which influence the actual industry conditions. The thesis briefly describes the individual players in the market …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Bronislava Hořejší
  • Reader: Markéta Fantová Šumpíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30745