David CIESLAR

Bakalářská práce

Pojetí svobody ve filozofii Arthura Schopenhauera

The understanding of freedom in the Arthur Schopenhauer philosophy
Anotace:
Jak rozumět pojmu svobody, je pravděpodobně jeden z největších problému duchovního světa. Jednotlivé filozofické směry ho řeší odlišně. Dějinám rozdílného pojetí svobody se budeme věnovat v první kapitole. Naše práce bude mít za cíl obohatit současnou duchovní kulturu a to tím že vysvětlíme pojem svobody, tak jak ho myslel ve své filozofii Arthur Schopenhauer. Životopis Arthura Schopenhauera bude součásti …více
Abstract:
How to understand to concept of a freedom, is propably one of the biggest problem of a spiritual world. Individual philosophical ways solve it differently. In the first chapter we are going to concern with history of a different concept of the freedom. Our work will aim to enhance contemporary spiritual culture and that by way of an explanation of the concept of the freedom, as it thought Arthur Shopenhauer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013
Zveřejnit od: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2013
  • Vedoucí: ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIESLAR, David. Pojetí svobody ve filozofii Arthura Schopenhauera. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - občanská výchova

Práce na příbuzné téma