Bc. Jaroslava AULICKÁ, DiS.

Master's thesis

Zhodnocení krajiny na území Radovesické výsypky

Landscape evaluation of the Radovesice dump
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje oblasti postižené těžbou hnědého uhlí v Podkrušnohoří, konkrétně Radovesické výsypce. Ta byla založena v 60. letech 20. století v údolí Lukovského potoka, za účelem uložení nadložních skrývkových hmot z nově vznikajícího velkolomu Bílina (dříve Velkolom Maxim Gorkij). To vedlo k zániku několika vesnic a zemědělské krajiny pod CHKO Českým středohořím. V současné době jsou prováděny …viac
Abstract:
The master thesis deals with an affected area by brown coal mining in Podkrušnohoří, specifically to the Radovesice dump. The dump was founded in the 1960s in the Lukovský stream valley, in order to store overburden materials from the emerging Bílina quarry (formerly named Velkolom Maxim Gorkij). It led to an extinction of several villages and farmland under the PLA Central Bohemian Mountains. In current …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AULICKÁ, Jaroslava. Zhodnocení krajiny na území Radovesické výsypky. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí