Jana Jarošová

Bakalářská práce

Analýza tržního potenciálu pro fair-trade kávu v České republice

The Potential of Fair Trade Coffee on the Market
Anotace:
Práce zkoumá vývoj na trhu s fair trade kávou ve světě a v České republice. Zajímá se o současnou situaci na trhu s kávou a nahlíží i do jeho vývoje v historii. Práce popisuje, jaké jsou podmínky fair trade certifikace a jaký proces je nutné při něm podstoupit. V praktické části díky dotazníkovému šetření zkoumá potenciálního zákazníka, jeho zvyky při konzumaci kávy, názor na fair trade koncept a vztah …více
Abstract:
This thesis explores the development of the market of fair trade coffee in the world and in the Czech Republic. It is focused on the current situation of the coffee trade but it also looks back on its development in history. This thesis describes conditions of the certification and also what procedure is necesary to go through in order to obtain the certificate. The theoretical part examines potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Květa Olšanová
  • Oponent: Martin Walter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57525

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod