Ing. et Ing. Bc. Tomáš Jelínek

Diplomová práce

Právní aspekty jednotek požární ochrany obcí

Legal Aspects of Fire Protection in Communities
Anotace:
Organizovaná požární ochrana má u nás dlouhou historii. Kombinuje profesionální a dobrovolnou složku a je do značné míry unikátní. Obce mají za povinnost zřídit jednotku dobrovolných hasičů obce a zajistit její akceschopnost po materiální a personální stránce. Činnost a fungování jednotek sborů dobrovolných hasičů ovlivňují různé faktory. V roce 2000 vznikl integrovaný záchranný systém, jehož součástí …více
Abstract:
Organized fire protection has a long history with us. It combines professional and voluntary component and is largely unique. Municipalities are required to establish the voluntary fire brigade community and ensure its capacity for material and personnel aspects. Activity and functioning units of volunteer firefighters is influenced by various factors. In 2000 came the integrated rescue system, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta