Ing. et Ing. Bc. Tomáš Jelínek

Master's thesis

Právní aspekty jednotek požární ochrany obcí

Legal Aspects of Fire Protection in Communities
Abstract:
Organizovaná požární ochrana má u nás dlouhou historii. Kombinuje profesionální a dobrovolnou složku a je do značné míry unikátní. Obce mají za povinnost zřídit jednotku dobrovolných hasičů obce a zajistit její akceschopnost po materiální a personální stránce. Činnost a fungování jednotek sborů dobrovolných hasičů ovlivňují různé faktory. V roce 2000 vznikl integrovaný záchranný systém, jehož součástí …more
Abstract:
Organized fire protection has a long history with us. It combines professional and voluntary component and is largely unique. Municipalities are required to establish the voluntary fire brigade community and ensure its capacity for material and personnel aspects. Activity and functioning units of volunteer firefighters is influenced by various factors. In 2000 came the integrated rescue system, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2015
  • Supervisor: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta