Ing. Dominika Uhrová

Bachelor's thesis

Marketing a volební úspěch

Marketing and electoral success
Abstract:
V této bakalářské práci jsem se zaměřila na volební marketingovou kampaň hnutí ANO v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. Provedla jsem analýzu použitých marketingových aktivit a celkového volebního výsledku hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny. Kromě toho jsem popsala historii politického marketingu a jeho nástroje. Neopomněla jsem ani vymezit samotný pojem politického marketingu.
Abstract:
In this thesis, I focused on electoral marketing campaign ANO movement in the early elections to the Chamber of Deputies. I analyzed the marketing activities and the overall election outcome ANO movement in elections to the Chamber of Deputies. Besides, I described the history of political marketing and its tools. I did not fail nor qualify the concept of political marketing.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní