Monika Kvapilíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Samospráva vysokých škol v České republice

Anotace:
Absolventská práce se zabývá problematikou samosprávy vysokých škol v České republice. Cílem této práce je zpracovat rozbor nejdůležitějších oblastí samosprávy každé veřejné vysoké školy. Po vymezení pojmu samospráva a stručném historickém úvodu se práce věnuje skladbě akademické obce, rozboru ekonomického základu samosprávy a akademických orgánů vysoké školy. Dále jsou zde uvedeny vysokoškolské vnitřní …více
Abstract:
Die Absolventen-Arbeit befasst sich mit der Problematik Selbstverwaltung der Universitäten in der Tschechischen Republik. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Analyse von den wichtigsten Abschnitten jeder öffentlichen Hochschule zu erarbeiten. Nachdem Festsetzung des Begriffs „Selbstverwaltung“ und der Kurzeinführung in die Geschichte befasst die Arbeit sich mit der Struktur der akademischen Gemeinde …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným

Veřejně správní akademie - vyšší odborná škola, s.r.o.

vyšší odborný program:
Veřejnosprávní činnost