Bc. Jan Vejražka

Master's thesis

Strategická analýza a její význam pro konkurenceschopnost podniku Nápoje spol. s r.o.

Strategic analysis and its impal on business competitiveness Nápoje spol. s r.o.
Abstract:
Cílem práce Konkurenceschopnost podniku z hlediska interních podnikových faktorů je převést důslednou analýzu vybraného interního podnikového faktoru a vytvořit doporučení pro podnikové vedení z hlediska konkurenceschopnosti podniku v dané oblasti. Teoretická část práce se zabývá metodami strategické analýzy se zaměřením na finanční analýzu. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na …more
Abstract:
The purpose of the diploma thesis Company competitiveness and internal company factors is a chosen company factor analysis and to create arrangements in terms of competitiveness of the company in this area. Theoretical part deals with methods of strategic analysis focusing on financial analysis. Theoretical knowledge is applied to the chosen company in practical part. There are PESTE analysis, Porter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Rafik Bedretdinov, CSc.
  • Reader: Ing. Lenka Šimonová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní