Ing. JIŘÍ GIESL

Disertační práce

Kryptografický systém pro obrazy založený na deterministickém chaosu

Chaos-based cryptographic system for images
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na návrh kryptografického systému pro šifrování obrazů pomocí nelineárních dynamických systémů, které vykazují chaotické chování. Chaotické systémy mají vlastnosti, které jsou velmi vhodné pro oblast kryptografie. Jedná se především o citlivost na počáteční podmínky a řídicí parametry a ergodicitu. Většina chaotických šifer využívá chaotický systém pro generování předpisů …více
Abstract:
The main aim of this dissertation is to propose a cryptographic system for image encryption by means of nonlinear dynamical systems which exhibits chaos behaviour. Chaotic systems have several features which can be very useful in the field of cryptography. These features are especially sensitivity to initial conditions and control parameters and ergodicity. Most encryption schemes of this type use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2010
Identifikátor: 20774

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GIESL, JIŘÍ. Kryptografický systém pro obrazy založený na deterministickém chaosu. Zlín, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 09. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Inženýrská informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.