Bc. Veronika ŘÍMANOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení vlivů environmentálních podmínek na předčasná úmrtí a na výskyt onemocnění u obyvatelstva ČR

Evaluation of environmental impacts on premature death and occurrence of diseases amongst the population of the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo shrnout poznatky o vlivu znečištění ovzduší na předčasná úmrtí a systémová onemocnění a kvantifikovat je pro vybrané regiony České republiky. Bylo zjištěno, že existují významné rozdíly v expozici mezi Moravskoslezským a Jihočeským krajem. V porovnání s tuzemskou i zahraniční literaturou byly zjištěny srovnatelné výsledky příspěvku znečištěného ovzduší na zdravotní stav …více
Abstract:
The aim of this master´s thesis was to summarize findings about the impact of air pollution and quantify it for select Czech regions. It was discovered that there are significant differences in reports from Moravian-Silesian and South-Bohemian regions. In comparison with local and European literature, similar results were found in terms of the overall impact of air pollution on people's health.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍMANOVÁ, Veronika. Hodnocení vlivů environmentálních podmínek na předčasná úmrtí a na výskyt onemocnění u obyvatelstva ČR. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví