Bc. Jan HUSZÁR, DiS.

Bakalářská práce

Sonáta pro violu a klavír (H. 355) Bohuslava Martinů

The Sonata for viola and piano (H. 355) by Bohuslav Martinů
Anotace:
Předmětem zkoumání bakalářské práce je Sonáta pro violu a klavír (H. 355) českého skladatele Bohuslava Martinů. První část práce v krátkosti představí osobnost Bohuslava Martinů, rozmanitost jeho díla a základní rysy jeho skladatelského stylu. Druhá část se zaměřuje na sonátovou tvorbu Bohuslava Martinů pro smyčcový nástroj (housle, viola, violoncello) a klavír. Třetí část práce je věnována detailní …více
Abstract:
The theme of the thesis is the Sonata for viola and piano (H. 355) by the Czech composer Bohuslav Martinů. The first part of the theme introduces the personality of Bohuslav Martinů, his varied work and basic features of his composer`s style. The second part focuses on sonatas for strings (violin, viola, cello) and piano by Bohuslav Martinů. The third part of the thesis includes a detailed analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Pavel Vítek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUSZÁR, Jan. Sonáta pro violu a klavír (H. 355) Bohuslava Martinů. Ostrava, 2017. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění