Bc. Michal Struk

Master's thesis

Efektivnost výdajů místních rozpočtů na ochranu životního prostředí

Efficiency of municipal environmental expenditures
Abstract:
Diplomová práce Efektivnost výdajů místních rozpočtů na ochranu životního prostředí popisuje výzkum v oblasti nakládání s komunálním odpadem. První část práce poskytuje nezbytné teoretické východiska za účelem porozumění termínům výdaje na ochranu životního prostředí a efektivnost a vybírá vhodnou metodu pro hodnocení efektivnosti. Druhá část práce popisuje analýzu efektivnosti nákladů na vzorku 300 …more
Abstract:
Diploma thesis Efficiency of municipal environmental protection expenditures describes research in municipal waste management area. First part of the thesis provides necessary theoretical background in order to understand the terms environmental protection expenditure and efficiency and chooses the appropriate method for evaluating efficiency. Second part of the thesis describes Cost-effectiveness …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta