Bc. Pavlína Hronová

Bakalářská práce

Pojetí spravedlnosti v díle Augustina

Conception of Justice in the Augustine´s Work
Anotace:
Tato práce pojednává o Augustinově pojetí spravedlnosti. Nalezneme zde základní informace o životě Augustina Aurelia, interpretaci pojmu spravedlnost podle několika slovníků a Augustinův výklad dějin spásy. Dozvídáme se o jeho postoji k pojetí spravedlnosti v pohanství a ukazujeme si tento pojem na příkladech z Řeckých pověstí a pohanských obřadů. Následuje pojetí spravedlnosti v křesťanství. Důležitou …více
Abstract:
This paper is about Augustine's conception of justice. We can find here basic information about life of Aurelius Augustinus, the interpretation of the concept of justice according to several dictionaries and Augustine´s explanation of the history of salvation. We learn about his attitude to the concept of justice in paganism and show this concept by using examples from the Greek myths and pagan rituals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
Zveřejnit od: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: IC.Lic. Michal Podzimek, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hronová, Pavlína. Pojetí spravedlnosti v díle Augustina. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.