Ondřej Bezkočka

Bakalářská práce

Hromadné neštěstí z pohledu zdravotnického záchranáře

Mass Casaualty Incident from the Perspective of a Paramedic
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je hromadné neštěstí z pohledu zdravotnického záchranáře. Teoretická část bakalářské práce je věnována přiblížení tématu medicíny katastrof a hromadných neštěstí, etiologii neštěstí, jednotlivým složkám IZS s jejich typovou činností, třídění raněných a ošetřování nejčastějších typů zranění v PNP. Pro úplnost jsme se rozhodli přiblížit i význam traumaplánu. Praktická část …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is a Mass Casaualty Incident from the perspective of a Paramedic. The theoretical part of the thesis focuses on the topics of disaster medicine and mass disasters, etiology of disasters, individual IRS units with typical activities, classification of wounded and nursing patients vulnerable to PEC (Prehospital Emergency Care). For the sake of completeness, we decided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická