Mgr. Jakub Zavadil

Diplomová práce

Nové otázky autorskoprávní ochrany díla v kyberprostoru

New Issuesquestions of Copyright Protection of a work in Cyberspace
Anotace:
Ve své práci se zaměřím na existenci chráněného díla v digitálním prostředí Internetu, pokusím se popsat nové jevy, které se objevují právě v souvisloti s užitím díla v Internetu, a zhotnotím připravenost mezinárodních smluv a národních norem na tyto nové jevy. Ve druhé části své práce rozeberu z hlediska platného českého práva existenci díla v prostředí Internetu a zvláště se zaměřím na nástroje, …více
Abstract:
I will focus in my dissertation on the existence of protected work in the digital enviroment of the Internet and I will describe the problems, which appear in connection with using of the work in the Internet. I will also review the readiness of the international treties and national norms to solve these problems. In the second part of my dissertation i will analyse the existence of the work from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta