Bc. Martin Doleček

Diplomová práce

Predikce a modelování vybrané kriminality pomocí ICT: Možnosti a limity

Prediction and modelling of specific crime by using ICT: Possibilities and Limits
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje využití techniky data miningu v oblasti zdrojových dat o kriminalitě. Po teoretické stránce text představuje metody vytěžování z dat a související teoreticko-metodologické pozadí, empirická část práce poté zkoumá zdrojová data pocházející z Evidenčně statistického systému kriminality. Cílem práce bylo popsat možnosti a limity tohoto typu dat na konkrétním vzorku …více
Abstract:
The submitted thesis deals with the use of a data-mining technique in the area of source data relating to criminality. The theoretical part of the thesis presents methods of data mining, including the theoretical and methodological background, the empirical part investigates source data from the system called “Evidenčně statistický systém kriminality” (System for records and statistics relating to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií