Jakub Hudec

Diplomová práce

Zhodnocení dopadů Operačního programu Podnikání a inovace a Operačního programu Průmysl a podnikání ve Středočeském kraji

Impact assesment of the Operational Programme Enterprise and Innovation and Operational Programme Industry and Enterprise in Central Bohemian Region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá operačními programy v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem této diplomové práce je zhodnocení vlivu těchto operačních programů na území Středočeského kraje. Dotace a dotační prostředí jsou často diskutovaná témata například z hlediska smyslu nebo přínosnosti. Avšak při těchto diskuzích bývá často dosaženo zcela protichůdných výsledků. V teoretické části práce …více
Abstract:
This thesis addresses topics related to operational programs under the Ministry of Industry and Trade. The objective is to evaluate the actual impact of these operational programs. Subsidies and subsidy environments are frequently discussed topics mainly in the terms of purport or usefulness of those. However, very often the discussions lead to entirely contradictory results. The theoretical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Jana Kouřilová
  • Oponent: Jaroslav Macháček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55408