Bc. Natálie Blahová

Diplomová práce

Fashion marketing na internetu - soubor kazuistik a jejich obsahové a formální zpracování

Fashion Marketing of the Internet – Set of Case Studies and their Content and Form Processing
Anotace:
Tato diplomová práce je nástinem podstatných oblastí marketingu a fashion marketingu, s jeho četnými specifiky, určeným profesionálům z oblasti módního průmyslu. Jsou zde rozebrány pojmy obecné pojmy marketingu, jako jsou marketingový mix a marketingový komunikační mix, a zapojení Internetu v marketingu a jeho důležitá role v dnešním světě. Z oborového pohledu jsou vysvětleny slova fashion a móda, …více
Abstract:
This thesis is an overview of important areas of marketing and fashion marketing, with its numerous specifics relevant to professionals from fashion industry. This thesis explains the concepts of general marketing terms such as marketing mix and marketing communication mix as well as employment of internet in marketing and its crucial role in today’s world. From the field’s viewpoint, it includes explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní