Mgr. Ing. Veronika Lýčková

Bachelor's thesis

Role proteinu p53 při regulaci matrixových metaloproteináz u lidských nádorů

A role for p53 in the regulation of extracellular matrix metalloproteinase in human cancer
Anotácia:
Nádorový supresor protein p53 hraje v organismu velice významnou roli při mnoha biologických procesech. Jedná se o regulaci buněčného cyklu, apoptózy a jiné. Dalším jeho úkolem je regulovat procesy spojené s vývojem nádorového onemocnění, jako je například angiogeneze nebo invazivita. Na těchto procesech se podílí celá řada proteinů. Tato bakalářská práce je zaměřena na regulaci matrixových metaloproteináz …viac
Abstract:
Tumor suppressor protein p53 plays in the body a very important role in many biological processes. It is the regulation of cell cycle, apoptosis, and others. The next task is to regulate the processes associated with the development of cancer, such as angiogenesis and invasiveness. There are involved many proteins in these processes. This bachelor work is focused on the regulation of matrix metalloproteinases …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedúci: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Molecular Biology and Genetics