Theses 

Svépomocné skupiny pro klientky s nádorovým onemocněním prsu – Tereza Marková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník

Tereza Marková

Bakalářská práce

Svépomocné skupiny pro klientky s nádorovým onemocněním prsu

Self-helping groups for clients with oncological disease of breast

Anotace: Předmětem této bakalářské práce jsou svépomocné skupiny pro klientky s onkologickým onemocněním prsu. Práce je teoreticko-výzkumná. V teoretické části se práce zabývá karcinomem prsu a jeho léčbou, skupinové psychoterapii a svépomocným skupinám a jejich vlivem na onkologické pacienty. Výzkumná část se zabývá faktory, které přimějí klientky k návštěvě skupiny a přínosem svépomocných skupin.

Abstract: The subject of this thesis are self-helping groups for clients with the cancer of breast. Bachelor thesis is theoretical research. Theoretical part of the thesis deals with breast cancer and its treatment, group psychotherapy and self-helping groups and their influence on cancer patients. The research deals with the factors that cause clients to visit the group and benefit from self-helping groups.

Klíčová slova: Svépomocné skupiny, skupinová psychoterapie, rakovina prsu, léčba rakoviny prsu, sociální rehabilitace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28492 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Marková, Tereza. Svépomocné skupiny pro klientky s nádorovým onemocněním prsu. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz