Bc. Lucie Sanža

Diplomová práce

Tektonika střední části Chřibů (vněkarpatský flyš)

Tectonics of the central part of Chřiby Hills (Outer Carpathian flysh)
Anotace:
Práce předkládá podrobný soubor tektonických údajů o studovaném území, které je situováno v nejzápadnějším výběžku račanské jednotky a je součástí střední části Chřibů. Data byla zpracována metodami orientační a paleonapjatostní analýzy. Byly vyhodnocovány orientace puklin, vrstevnatosti, zlomových ploch a jejich rýhování. Též byly vymezeny jednotlivé deformační fáze a určena hlavní normálová napětí …více
Abstract:
Work submits detailed file of tectonic data about studied area that is situated at the most western hook of Rača Unit in the central part of Chřiby Hills. Data were worked up by methods of orientation and paleostress analysis. The orientations of joints, bedding surfaces, fault planes and their striation were plotted. Deformation phases were delimitated and main referential stresses were estimated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta