Bc. Karolína Krištofíková

Diplomová práce

Instructions For Pair Work/Group Work and Response of Students Using Conversation Analysis

Instructions For Pair Work/Group Work and Response of Students Using Conversation Analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zadáváním instrukcí a reakcemi studentů v kontextu EFL tříd. Konkrétněji tato práce pozoruje, jakým způsobem zadává učitel instrukce pro párovou anebo skupinovou práci a jak následně studenti reagují na tyto pokyny. Práce se zaměřuje na komunikativní aktivity, které jsou určené pro práci v párech nebo skupinách. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat instrukce a …více
Abstract:
This thesis deals with instruction-giving in EFL classrooms and students´ reactions to those instructions. More specifically the thesis looks at the way teacher gives instructions for pair work or group work and how the students react. The focus is on communicative activities designed for pair work or group work. EFL classroom environment is in context with Czech upper – upper secondary schools. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy