Bc. Martina Čápová

Master's thesis

Komunikační dovednosti dospělé ženy s Downovým syndromem

Communication skills of adult woman with Down syndrome
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na komunikaci dospělé ženy s Downovým syndromem. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly obsahují teoretickou část práce, ve čtvrté kapitole je zpracováno výzkumné šetření. Teoretická část popisuje Downův syndrom, podporu jedinců s mentálním postižením a oblast komunikace osob s Downovým syndromem. Výzkumné šetření se věnuje komunikačním dovednostem dospělé …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the communication of adult woman with Down syndrome. The thesis is divided into four chapters. The first three chapters include the theoretical part, in the fourth chapter is processed the research. The theoretical part describes Down syndrome, a support of individuals with mental disabilities and communication of people with Down syndrome. The research focuses on the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta