Bc. Štěpán Míšek

Diplomová práce

Migrace - jeden z konceptů geografického vzdělávání

Migration - one of the concepts of geographic education
Anotace:
Diplomová práce „Migrace – jeden z konceptů geografického vzdělávání“ se zabývá analýzou a hodnocením kvality výukových situací na téma migrace. Migrace je geografický koncept, který odhaluje obecnou příčinu, že se lidé stěhují za lepšími podmínkami. K analýze a hodnocení byla využita metodika 3A, která je zaměřena na kvalitu výuky. Cílem metodiky 3A je na základě konceptové analýzy odhalit didaktické …více
Abstract:
The diploma thesis „Migration - one of the concepts of geographic education” focuses on the evaluation of the quality of teaching situations on the topic of migration. Migration is a geographic concept that reveals the general cause that people move to better conditions. Procedure 3A was used for analysis and evaluation, which is designed to improve teaching. The aim of the 3A procedure is, to reveal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tereza Češková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta