Bc. Ondřej Brychta

Bakalářská práce

Kondiční příprava rozhodčích fotbalu - případová studie

Fitness Training for Football Referees - a Case Study
Anotace:
V mé bakalářské práci se věnuji kondiční přípravě fotbalových rozhodčích (případové studii). Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje postupně fotbal, osobnost rozhodčího, kondiční přípravu, fyziologickou charakteristiku a dostává se až k tréninkovému procesu. Praktická část se zabývá případovou studií dvou rozhodčích fotbalu a ročním tréninkovým plánem. Jedním …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on fitness training of football referees (case study). Work is devided in theoretical and practical part. Theoretical part describes gradual development of football, personality of referee, fitness training, physiological characteristic and also gets to training process. Practical part deals with case study of two football referees and their anuall training plan. One …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport