Václav Jonáš

Diplomová práce

The effect of the number of judges on the effectiveness of the judicial system

Vliv počtu soudců na výstup soudního systému
Anotace:
Práce zkoumá vliv počtu soudců na výstup soudů v České Republice. Je založena na teorii racionálního soudce a na hypotéze, která tvrdí, že po jmenování nových soudců, začnou současní soudci vynakládat menší snahu. Z toho pak plyne velmi malá nebo žádná změna ve výstupu soudů. Vytvářím model, který specifikuje výstup soudu jako funkci počtu soudců, celkového počtu případů a dalších proměnných. K odhadu …více
Abstract:
The thesis examines the effect of the number of judges on court output in the Czech Republic. It is based on the theory of a rational judge and the hypothesis that after the appointment of new judges, the incumbent judges face lower caseload pressure and they can decrease their effort. It follows that the change in the court output is very small or non-existent. I develop a model that specifies court …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Libor Dušek
  • Oponent: Pavla Vozárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46132