Mgr. Ondřej Nováček, DiS.

Diplomová práce

Vězeňství Karlovarského kraje

Prison in the Karlovy Vary Region
Anotace:
Tato práce se zabývá vězeňstvím v Karlovarském kraji. Vznikla na základě tříměsíční odborné praxe ve věznici Ostrov, osobního zájmu o vězeňství a jeho nedávnou historii. Zvláštní pozornost je zde věnována cizincům ve výkonu trestu odnětí svobody, se zaměřením na věznice karlovarského kraje, kterými jsou Ostrov, Horní Slavkov a Kynšperk na Ohří. Pro účely této práce byly použity informace z odborné …více
Abstract:
This work deals with prison in the Karlovy Vary region. It was based on three months of professional practice in Ostrov prison, personal interest in prison and its recent history. Particular attention is paid here to foreigners serving prison sentences, focusing on the prisons of the Karlovy Vary region, such as Ostrov, Horní Slavkov and Kynšperk nad Ohří. For the purposes of this work, information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Bc. Roman Stark, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Zatloukal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní