Theses 

Kvalita života v okresech České republiky – Bc. Eva Krejčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Krejčíková

Diplomová práce

Kvalita života v okresech České republiky

Quality of life in the regions of Czech Republic

Anotace: Předkládaná diplomová práce měla několik cílů. Prvním byla konceptualizace kvality života z širšího pohledu. Druhým cílem bylo stanovení indikátorů pro měření kvality života, pomocí indexu kvality života v okresech České republiky. Stěžejním cílem byla následná analýza výsledků, získaných pomocí výpočtu Indexu kvality života v okresech ČR. První část diplomové práce se zabývá konceptem kvality života, obecným vymezením pojmu kvalita života a historií studia kvality života s důrazem na geografii. Druhá část práce popisuje možnosti měření kvality života na úrovni mezinárodní a regionální, a pokouší se o syntézu poznatků s ohledem na cíle předkládané práce. Analýza indikátorů je doplněna vlastním návrhem indexu kvality života na úrovni NUTS 4. Na základě jeho výpočtu je ve třetí části práce hodnocena kvalita života v okresech ČR. Výsledné výstupy vznikly za pomocí aplikace GIS.

Abstract: The present thesis had multiple aims. First, it was the aim to conceptualize quality of life in a broad perspective. The second aim was to identify indicators for quality of life measurement and to work out an index of quality of life which would be applicable to Czech districts. Third aim was to use this index and measure quality of life in the individual Czech districts. Last but not least it was the aim to analyse the results of this measurement. The first part of the thesis contains a general overview of the quality of life, it analyses the concept, various definitions, and history of quality of life studies especially within the discipline of geography. Second part of the thesis is focused on possibilities of quality of life measurement on both levels, international and regional. This part is an attempt to synthesize the methodology of the previous studies in a way which is useful for the aims of the present thesis. The result of this endeavour is an authors' own proposal for index of quality of life measurement applicable to the NUTS 4 level. The following part is a measurement of quality of life in Czech districts, which is based on the aforementioned index. GIS application was utilized in order to analyze data and produce the final results.

Klíčová slova: koncept kvality života, indikátor kvality života, index, měření kvality života, objektivní přístup, okres

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28047 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Krejčíková, Eva. Kvalita života v okresech České republiky. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:54, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz