Bc. Jaroslav Malena

Bakalářská práce

Machiavelismus a strategie sociální interakce v kontextu interpersonální závislosti

Machiavellianism and strategies of social interaction in the context of interpersonal dependency
Anotace:
Tato studie zjišťovala vliv situačních a interpersonálních faktorů na míru preference manipulativních a koo-perativních strategií v sociální interakci. Dále zkoumala vztah mezi machiavelismem a třemi odlišnými styly interpersonální závislosti – destruktivní závislostí, dysfunkčním detachementem a zdravou závislostí. Po-slední oblastí zájmu byla schopnost machiavelismu, destruktivní závislosti, dysfunkčního …více
Abstract:
The present study focused on the influence of situational and interpersonal factors on the extent to which people prefer manipulative and cooperative strategies in social interaction. Next, the study investigated the relationship between machiavellianism and three different styles of interpersonal dependency – destructive overdependency, dysfunctional detachement and healthy dependency. Lastly, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Gabrhel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií