Theses 

Etika komunikace v ošetřovatelské péči seniorů – Lucia Rajčániová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucia Rajčániová

Diplomová práce

Etika komunikace v ošetřovatelské péči seniorů

Ethics of Communication in Nursing Elderly Patients

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na komunikaci zdravotních sester s hospitalizovanými seniory. Cílem je zjistit, které evalvační a devalvační prvky se v komunikaci objevují nejčastěji a zda slezské nářečí může působit jako devalvační prvek v komunikaci. Pro výzkum byla použita dotazníková metoda. Cílovou skupinou se stali hospitalizovaní senioři v nemocnici Třinec Podlesí, a.s. a nemocnice Český Těšín, a.s. Otázky v dotazníku byly zaměřeny na četnost výskytu vybraných evalvačních a devalvačních prvků v komunikaci a výskyt slezského nářečí v komunikaci zdravotních sester

Abstract: The dissertation focuses on the way nurses communicate with their elderly patients. Its goal is to identify appreciative and devaluative elements that appear in the communication most frequently, and if a silesian dialect can be considered as a devaluative element in the communication. The survey is based on a questionnaire. The target group of patients was addressed in the hospital Třinec Podlesí, a.s. and the hospital Český Těšín, a.s. The questions in the questionnaire focus on frequency of appreciative and devaluative elements and the use of silesian dialect in the communication of nurses with their patients

Klíčová slova: Etika, verbální komunikace, neverbální komunikace, devalvace, evalvace, stáří, dotazníková metoda

Keywords: Ethics, verbal communication, non-verbal communication, devaluation, appreciation, old age, questionnaire

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2010
  • Vedoucí: Lubomír Krejčovský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz