Bc. Veronika Kroupová

Diplomová práce

Mobile phones usage as a part of M-learning for lower - secondary learners of English as a foreign language

Mobile phones usage as a part of M-learning for lower - secondary learners of English as a foreign language
Anotace:
Diplomová práce se zabývá integrací využití mobilních telefonů v EFL hodinách se zaměřením na produktivní jazykové dovednosti na druhém stupni základní školy. Cílem této výzkumné práce je zjistit, zda zahrnutí této pomůcky do vzdělávacího procesu ovlivňuje rozvoj řečových a písemných dovedností žáků/žákyň, jak, a zkoumat, zda přiřazené činnosti mají pozitivní nebo negativní dopad na jejich mluvený …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with integrating utilization of mobile phones in EFL lessons at a lower secondary school while focusing on productive language skills. This study aims to ascertain whether the inclusion of this aid in the educational process influences learners' speaking and writing skills development and how as well as to examine if the assigned activities have a positive or negative impact …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Michaela Sojková Šamalová, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Ailsa Marion Randall

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta