Bc. Ondřej Kašpárek

Bakalářská práce

Mobilní sociální sítě založené na lokalizaci optikou teorií nových médií

Locative mobile social networks in new media theories point of view
Anotace:
Teoretická práce, deskriptivně analytického charakteru má za cíl zasadit fenomén mobilních sociálních sítí založených na lokalizaci do kontextu sociálních sítí obecně. Teoretickým východiskem práce jsou koncepty nových médii a síťové společnosti. Mobilní sociální sítě založené na lokalizaci jsou reprezentovány službou Foursquare, jejíž výběr je v práci zdůvodněn. Její analýzou, která vychází z konceptů …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to put the phenomenon of Locative mobile social networks to the context of social network sites in general. The theoretical study is descriptive-analytically based. The concepts of new media and network society are groundwork of this text. Foursquare service was chosen as a representative of Locative mobile social networks. Through the analysis I try to find out which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Adam Zbiejczuk
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií