Ing. Jiří LEŠINGR, DiS.

Diplomová práce

Projekt podpory prodeje paštik prostřednictvím redesignu obalu pro Hamé a.s.

Project of supporting pates sales by means of packaging redesign for HAME, a.s.
Anotace:
Předkládaná diplomová práce {\clqq}Projekt podpory prodeje paštik prostřednictvím redesignu obalu pro Hamé, a.s.`` je z hlediska svého obsahu členěna do tří základních částí {--} teoretické, analytické a projektové. Teoretická část diplomové práce podává obecný výklad prodeje ve vztahu k marketingu, a prostřednictvím požadavků literární rešerše definuje klíčové pojmy, poskytuje základní teoretické …více
Abstract:
Project of supporting pates sales by means of packaging redesign for HAME, a.s. is divided into three parts: theoretical, analytical and project. Theoretical part of this diploma work informs about sale in marketing and through the mediation of literature defines keywords, basic theoretical skills and information about sales. In the analytical part, there is characte-ristic of HAME a.s. and the present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006
Identifikátor: 3668

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEŠINGR, Jiří. Projekt podpory prodeje paštik prostřednictvím redesignu obalu pro Hamé a.s.. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 08. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing

Práce na příbuzné téma

Všechny práce