Pavel Gargoš

Bakalářská práce

Vliv vnějších polí na proces fázové transformace

The Effect of External Fields on the Process of Phase Transition
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem elektromagnetického pole na fázovou přeměnu II-I, jak u čistého isotaktického polybutenu - 1, tak na isotaktický polybuten - 1 obsahující příměsi.
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with the influence of the electromagnetic field on the phase transition II-I both for pure isotactic polybutene - 1 and for isotactic polybutene - 1 containing additives.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gargoš, Pavel. Vliv vnějších polí na proces fázové transformace. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma