Mgr. Zuzana Folvarčná, DiS.

Bachelor's thesis

Osobnost učitele s přihlédnutím k potřebám žáků se specifickými poruchami učení

Teacher's character with attention to the students with specific learning disability
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou potřeb žáků se specifickými poruchami učení z hlediska pedagogicko-psychologických dovedností učitele střední školy. Úvodní kapitoly jsou věnovány osobnosti středoškolského učitele včetně vzdělání, didaktických dovedností a pedagogicko-psychologických charakteristik. Dále je analyzována problematika specifických poruch učení. Analýza výzkumného šetření zaměřeného …more
Abstract:
The bachelor thesis is engaged in problems of students with specific learning disabilities with the view of pedagogical-psychological skills of the secondary school teacher. Introduction is turned to teacher’s character including education, didactic skills and pedagogical-psychological characterizations. Further, specific learning disability’s problems are analyzed. The research analysis which was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Alena Šafrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta