Tereza SCHRAMMOVÁ

Diplomová práce

Intertextualita ve vybraných prózách Vladimíra Párala

Intertextuality in Selected Prose of Vladimír Páral
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na intertextualitu ve vybraných prózách Vladimíra Párala s vazbou na světovou literaturu. Komparuje pojetí postav a vyobrazení společnosti se zvolenými díly Williama Shakespeara, Stendhala a Hermana Melvilla. Analyzuje, zdali, případně do jaké míry, se autor inspiroval dystopickými romány Jevgenije Zamjatina a George Orwella.
Abstract:
This master´s thesis deals with the intertextuality in selected prose of Vladimír Páral in relation to world literature. It compares the concept of characters and the depiction of society with selected works of William Shakespeare, Stendhal and Herman Melville. It analyses whether, or to what extent, the author was inspired by the dystopian novels of Yevgeny Zamyatin and George Orwell.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Pilař, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHRAMMOVÁ, Tereza. Intertextualita ve vybraných prózách Vladimíra Párala. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Český jazyk a literatura / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.