Bc. Jiří Losert

Diplomová práce

Webová aplikace pro sbírku úloh z matematiky

A Web Application for a Collection of Mathematical Exercises
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vytvořením webového portálu postavené na CMS WordPress pro výukové materiály matematiky Maths Support Centre. Teoretická část je věnována použitým technologiím, a seznámí s CMS WordPress a pojmem LaTeX. V praktické části dochází k popisu tvorby webových stránek na základě požadavků a ukáže postup vytváření nových materiálů.
Abstract:
This diploma thesis deals with creation of a web portal built on CMS WordPress for tea-ching purposes of mathematics called Maths Support Center. The theoretical part gives introduction to the used technologies, CMS WordPress and LaTeX. In the practical part, there is description of website creation based on requirements and process of creating new materials.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Tomášek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Losert, Jiří. Webová aplikace pro sbírku úloh z matematiky. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.