Bc. Jiří Losert

Master's thesis

Webová aplikace pro sbírku úloh z matematiky

A Web Application for a Collection of Mathematical Exercises
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vytvořením webového portálu postavené na CMS WordPress pro výukové materiály matematiky Maths Support Centre. Teoretická část je věnována použitým technologiím, a seznámí s CMS WordPress a pojmem LaTeX. V praktické části dochází k popisu tvorby webových stránek na základě požadavků a ukáže postup vytváření nových materiálů.
Abstract:
This diploma thesis deals with creation of a web portal built on CMS WordPress for tea-ching purposes of mathematics called Maths Support Center. The theoretical part gives introduction to the used technologies, CMS WordPress and LaTeX. In the practical part, there is description of website creation based on requirements and process of creating new materials.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Tomášek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Losert, Jiří. Webová aplikace pro sbírku úloh z matematiky. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.