Bc. Pavel Cígler

Diplomová práce

Metodické listy pro výuku elementární hudební teorie v rámci přípravného studia II. stupně hudebního oboru základní umělecké školy

Methodical Sheets for Teaching of Elementary Music Theory in Preliminary Studies on the Second Stage of Music Branch of Elementary Art School
Anotace:
Cílem práce je vytvořit metodické listy pro výuku elementární hudební teorie v cílové skupině středoškolských studentů, kteří se ve věku 14-19 let začínají učit na ZUŠ hře na hudební nástroj. Metodami, užitými v práci, jsou komparace souvisejících RVP, analýza propedeutické literatury s danou tématikou a syntéza takto získaných poznatků a relevantních výukových metod. Výsledné předpoklady jsou aplikovány …více
Abstract:
The goal of this thesis is to create methodical sheets for teaching of elementary music theory. The target group are students at the age of 14-19, who are beginning to learn to play a musical instrument. Methodical approaches, used within the thesis are comparison of related Framework Educational Programmes, analysis of instructional literature to this topic and synthesis of findings, acquired this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta