Bc. Soňa Plešingerová

Bakalářská práce

Možnosti pomoci ženským obětem domácího násilí

Possibilities of help for female victims of domestic violence
Anotace:
Tématem této práce je domácí násilí a možnosti pomoci jeho ženským obětem. Zabývá se institucemi a organizacemi, které se problematice domácího násilí věnují. Popisuje jejich činnost, práva a povinnosti. Důraz je kladen i na kooperaci zmíněných institucí, tedy na interdisciplinární přístup při řešení případů domácího násilí. Jedna kapitola uvádí legislativní a právní úpravu této problematiky. V poslední …více
Abstract:
The theme of this work is domestic violence and the possibilities of help for its female victims. It is concerned with the institutions and organizations which deal with this problem. It discribes their way of working, their privileges and duties. The work also insists on the interdisciplinal co-operation of these institutions in solving the cases of domestic violence. In one chapter, there is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Martin Kocanda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plešingerová, Soňa. Možnosti pomoci ženským obětem domácího násilí. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická