Bc. Hana Müllerová

Bakalářská práce

Hra jako (foto)grafické umělecké dílo

Computer game as a (photo)graphic art
Anotace:
Každá hra je z grafického hlediska uměleckým dílem. Tato práce pojednává o počítačové hře Life is strange, která nejen že má originální grafiku, ale také je jedno z jejích témat fotografie a odkazuje na řadu známých fotografů a autorů. Tato práce má za úkol analyzovat hru z hlediska remediace podle J. D. Bolteraa R. Grusina, a také zmapovat všechny ve hře zmíněné fotoautory a analyzovat jejich smysl …více
Abstract:
Every game is a work of art in graphic terms. This work deals with the computer game Life is strange, which not only has original graphics, but one of its themes is photography and refers to a number of well-known photographers and authors. The aim of this work is to analyze the game from the point of view of remediation according to J. D. Bolter and R. Grusin, and also to map all the mentioned photographers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Silvester Buček
  • Oponent: Mgr. Monika Szűcsová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií