Barbora Tkáčová

Diplomová práce

Teorie životního cyklu organizace a její využití v malém podniku

The life cycle theory of the organization and its use in small business
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Teorie životního cyklu organizace a její využití v malém podniku" zpracovává v teoretické části dvě známé teorie zabývajíci se vývojem organizací a sledováním společných znaků v jejich životě. V praktické části se nachází aplikace vybrané teorie na zvolenou malou firmu strojírenského zaměření a porovnání praktických poznatků s těmi popisovanými v teorii. Vzhledem k speciální …více
Abstract:
This thesis entitled "Theory of the organization life cycle and its use in small business' handles in the theoretical part with two well known theories of organizations, dealing with development and monitoring of common characters in their lives. In the practical part there is application of chosen theory to selected small engineering-oriented business, and also practical knowledge compared with those …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: Milan Malý
  • Oponent: Pavel Panáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28831